Digitala nyhetstidningar

I Sverige var tidningsbranschen tidig med att följa de digitala vindarna i samhället. Aktörerna valde med andra ord att snabbt haka på trenden och ta fram nya sätt att förmedla nyheter. Som fenomen är digitaliseringen en förändringsprocess som ständigt presenterar innovation. Samtidigt som papperstidningen utvecklas parallellt för att inte försvinna över en natt.

Mindre läsande

En tydlig trend under det senaste decenniet är att svenskar läser allt mindre nyheter förmedlade via papperstidningar. Att den klassiska morgontidningen är den som förmedlar nyheter först är ett minne blott. Nyhetsappar, sajter och sociala medier är nya plattformar som genererar det vi behöver känna till. Fler läser helt enkelt nyhetstidningar på nätet än i pappersform och trenden blir tydligare i mediestatistiken för varje år.

Digitala upplagor

Det klassiska inslaget när det gäller tidningars digitala utveckling är tidningars digitala upplaga. Den finns i sin tur i olika versioner anpassade till olika användarplattformar med till exempel en digital tidning för datoranvändare, en annan mobilanpassad tidning samt andra webbformat.

Nyhetssajter är något nytt som uppkommit i samband med digitaliseringen av mediebranschen. Det är en nätsajt som helt enkelt endast fokuserar på att förmedla innehåll via internet. Här finns ingen papperstidning sedan tidigare och användarna befinner sig till hundra procent online. Digitaliseringen av media har förenat journalistiken i TV, radio och tidningar.