Modeindustrin i media

Det finns även nackdelar med modebranschens starka framfart. “Snabbt” mode blev ett känt begrepp för några decennier sedan. Begreppet innebär att tillverkare och varumärken lanserar många kollektioner per år för att tjäna mer pengar. Butikerna hinner knappt få in de nya trenderna innan de lika snabbt är “ute” och nyheter ska visas upp.

Det snabba modet har lett till dåliga arbetsförhållanden på fabriker, höga konsumtionsrytmer hos oss som handlar och en negativ klimatutveckling. Det finns med andra ord ett allmän intresse för vanliga tidningar utanför den självklara modevärlden att skriva om just mode.

Dåliga arbetsförhållanden

Arbetsförhållanden inom modeindustrin har varit ett omtalat ämne i media där grävande journalistik presenterat inhumana förutsättningar på fabriker och så vidare. Billigt mode för oss i väst har inneburit avskyvärda arbetsförhållanden för fattiga människor i andra länder. Tack vare medias granskning av modeindustrin har flertalet stora aktörer i branschen tvingats till förändring. Nya typer av garantier har införts som säkerställer att fabriker uppfyller krav gällande arbetsförhållanden. Stora svenska modekedjor arbetar hårdare idag när det gäller att välja fabriker till produktion. Tidigare fanns inget behov för aktörerna att kontrollera fabrikerna eftersom att intäkten var säkrad.

Hållbart mode

Modeindustrins expansiva framfart har lett till en negativ utveckling på det miljömässiga planet. Faktum är att textiltillverkningen är en av de största miljöbovarna när det gäller utsläpp och hållbarhet. Kemikalier kommer ut i naturen, långa transportsträckor från fabrik till butik och ohållbara odlingsprocesser genererar en negativ miljöspiral.

På senare tid, i takt med att klimatfrågor och miljön har blivit ett allmänintresse, har också mediefokuset riktats mot modeindustrin. Tidningar har uppenbarat för den breda massan vilka miljöproblem som orsakas av den höga klädkonsumtionen. Något som tidigare inte varit särskilt omtalat och tämligen okänt för oss som konsumenter. Ibland krävs det medial uppmärksamhet kring ett ämne för att förändringar ska ske.

Modebranschen har en ljus framtid, men det gäller att synen på mode blir mer hållbar. Något som aktörer i branschen, konsumenter och medier kan medverka till tillsammans.