Media och censur

Fria massmedier är en grundförutsättning för demokrati. Tryck- och yttrandefriheten är skyddad i en fungerande rättsstat. Även mänskliga rättigheter skyddar vår rätt till åsiktsfrihet samt…

Digitala nyhetstidningar

I Sverige var tidningsbranschen tidig med att följa de digitala vindarna i samhället. Aktörerna valde med andra ord att snabbt haka på trenden och ta

Att arbeta på tidning

Att arbeta på en tidning är ett omväxlande arbete. Det finns flera olika arbetsuppgifter att välja mellan och dessutom kan man få uppleva en hel…

Aftonbladet och Expressen

Sveriges största kvälls- och nättidningar är Aftonbladet och Expressen. De finns bägge tillgängliga i pappersformat, på nätet samt i så kallad webb-TV

Lokaltidningar

I Sverige har den lokala journalistiken spelat en viktig roll över tid. Glesbygden har haft sin nyhetsportal som fokuserar på det som händer i bygden.

Dagens Nyheter

Dagens Nyheter är en av Sveriges absolut största dagstidningar med en räckvidd på 570 000 och 354 utgåvor per år. DN, som tidningen ofta benämns, är f