Att arbeta på tidning

Att arbeta på en tidning är ett omväxlande arbete. Det finns flera olika arbetsuppgifter att välja mellan och dessutom kan man få uppleva en hel del. Många kända journalister har startat på mindre lokaltidningar och sedan arbetat sig uppåt. Alla har inte heller en journalistutbildning utan de anställs på reell erfarenhet.

[IMAGE=fKipgxcdWvxz.jpg]

Hitta personal

[IMAGE=duK0I7e6EYK5.jpg]

Om man driver en tidning behövs det ofta en hel del personal. Man måste ha någon som skriver artiklar, fotografer, tidningen ska tryckas, det ska finnas en administration och mycket annat. Då kan det vara klokt att ta hjälp av Bemanning Stockholm för att få in personal som motsvarar förväntningarna. Då behöver man inte tänka på att annonsera efter personal. Man kan också få hjälp med att sköta intervjuer och annat i samband med rekryteringen.

[IMAGE=cKOpjrdSXZmf.jpg]

Ett annat alternativ är att man kontaktar arbetsförmedlingen för att se om de har några arbetssökande som kan tänkas passa in på de krav som ställs på tidningens personal.

Krav på personalen

Det ställs en hel del krav på den personal som arbetar på en tidning. Om man ska fotografera måste man kunna hantera kameran, ska man skriva kan man inte bara skriva med pekfingrarna på tangentbordet och dessutom måste man ha koll på rättstavning och grammatik. Man kan inte lita på att datorn rättar texten av sig själv.

Olika arbetsuppgifter

På en tidning finns det som nämnt en hel del olika arbetsuppgifter man kan syssla med. Vissa är fotografer, andra är journalister och skriver artiklar. Andra är debattörer, en tredje korrekturläser. Ofta finns det också en redaktion som sköter om prenumerationer, ekonomi och liknande. Det kan finnas olika krav på personalen som arbetar beroende på vilka arbetsuppgifter som förekommer. Många gånger kan till exempel en reporter behöva både skriva artikeln och ta fotobilder till den.

Att vara lokalreporter

När man arbetar på en lokaltidning har man ofta flera olika arbetsuppgifter och det är inte alls ovanligt att man blir igenkänd på stan. Många gånger är det en fördel. Många personer berättar lite mer när de upplever att de har ett förtroende för den som ska skriva artikeln. Ofta blir det också lättare att berätta även om svårare saker när man känner den aktuella reportern lite bättre.

Sekretess

När man arbetar på en tidning är det viktigt att tänka på sekretessen. Inte sällan kommer det in personer som vill berätta om privata händelser. De kanske inte vill gå ut med namn på grund av att de känner sig hotade eller på grund av att de är oroliga för repressalier. När en person kontaktar tidningen och vill vara anonym har tidningen skyldighet att garantera det. Det här kallas för källskydd och ingen har rätt att få reda på vem som lämnat uppgifter till tidningen.