Aftonbladet och Expressen

Sveriges största kvälls- och nättidningar är Aftonbladet och Expressen. De finns bägge tillgängliga i pappersformat, på nätet samt i så kallad webb-TV. Det finns även mobila plattformar för både Expressen och Aftonbladet. Förr hette det just “kvällstidning” eftersom att dagens tidning sällan dök upp i handeln förrän mot tidig kväll. Nu för tiden har inte begreppet någon bokstavlig innebörd eftersom tidningen finns att köpa tidigt på dagen.

Vad är då skillnaden mellan de två tidningsgiganterna? I den här artikeln går vi in mer i detalj kring Aftonbladet och Expressen som Sveriges främsta tidningar. Från de politiska infallsvinklarna till läsarstatistik. Häng med!

Politisk bakgrund

Aftonbladet ägs till nio procent av LO (Schibsted Media Group äger resterande 91%) som ända sedan starten haft ett nära samarbete med Socialdemokraterna. LO har vetorätt när det gäller valet av politisk chefredaktör på tidningen, men i övrigt inget konkret inflytande över själva innehållet i tidningen. Ledarsidan titulerar sig som “oberoende socialdemokratisk” medan nyhetsredaktionen är neutral utan politisk färg.

I Expressens fall är tidningen istället liberal på den politiska kartan. Ägare är i detta fall Bonnier som är en av Nordens största mediekoncerner. Här gäller dock samma visa som hos Aftonbladet; det är endast ledarsidan som är politiskt vinklad. Övriga nyhetsredaktionen är neutral när det gäller politiska infallsvinklar, något som också är en självklarhet inom journalistikens värld som syftar till att vara oberoende och saklig istället för partisk.

Rikstäckande tidningar

Både Aftonbladet och Expressen är rikstäckande i den bemärkelsen att tidningarna ges ut i hela Sverige. Expressen har dock egna editioner i Västsverige (GT) samt Sydsverige (Kvällsposten). Tidigare kunde en kvällstidning endast köpas framåt kvällningen, därav namnet. Nu för tiden finns dock både Aftonbladet och Expressen i butikerna tidigt på dagen. Samma sak gäller för de digitala upplagorna på nätet.

Du kan med andra ord få tag på våra största kvällstidningar när som helst på dagen och var som helst från norr till söder. Budfirmor ser till att leverera de tryckta upplagorna till livsmedelsbutiker, kiosker, bensinmackar och andra inköpsställen.

Kvällstidningarnas innehåll

Skillnaden mellan en klassisk morgontidning och kvällstidning är upplägget samt innehållet. Nyheterna är en viktig del i båda tidningsformaten, men kvällstidningarna erbjuder också en stor portion läsning inom nöje samt sport.

Opinionsjournalistik är viktig för både Expressen och Aftonbladet när det gäller innehållet. Tidningarna använder sig av ledare, debattsidor och kulturartiklar för att förmedla olika tankar knutna till tidningens värderingar. Här brukar tydligt profilerade skribenter och journalister ha en fast roll. Skribenterna tenderar också att ha en offentlig profil som i allra högsta grad passar tidningen.

Statistik för tidningarna

Expressen var under många år den ledande kvällstidningen i Sverige. Något som vände för ett par decennium sedan då Aftonbladet tog över piedestalen som Sveriges största kvällstidning. I takt med att de digitala samt mobila plattformarna blivit fler har också statistiken varierat. På vissa områden är Expressen starkare än Aftonbladet och vice versa. När det gäller själva upplagorna och antalet läsare är Aftonbladet ett steg före. Men gapet är knappt och Expressen har inte längre ett långt avstånd upp till konkurrenten.