Lokaltidningar

I Sverige har den lokala journalistiken spelat en viktig roll över tid. Glesbygden har haft sin nyhetsportal som fokuserar på det som händer i bygden. Det gäller för både nyheter, sport och nöje. En lokaltidning omfattas av prenumerationer där läsaren alltså betalar en tariff för att få tidningen varje morgon. En lokaltidning tenderar i regel att ges ut minst sex dagar i veckan och på morgonen.

Lokaljournalistikens förutsättningar har dock förändrats under de senaste tjugo åren. Ny teknik, avfolkning av landsbygden samt nya koncerner har blivit ett hot mot lokaltidningarnas överlevnad. Det här och annan fakta kring lokaltidningar kommer vi ta upp i den här artikeln.

Vad räknas som lokaltidning?

En lokaltidning ges i regel ut en gång om dagen från måndag till lördag eller i vissa fall även söndag. Som minst ska det vara tre nummer per vecka som ges ut och då räknas inte webbtidningar in. Idag har även majoriteten av Sveriges lokaltidningar någon form av digital version av tidningen.

För att få kalla sig lokaltidning ska den även ges ut inom ett bestämt geografiskt område. Begreppet “folkblad” har använts i alla tider för att beskriva en tidning som är för alla; det vill säga alla bygdens invånare. En lokaltidning kan kategoriseras som en dagstidning, men även morgontidning.

Innehållet i en lokaltidning

Innehållet är i regel detsamma med fokus på nyheter och viss sport samt nöje. Det handlar om att förmedla vad som händer på en ort eller ett geografiskt bestämt område. En derbymatch i division två är inte av intresse för kvällstidningarna eller andra rikstäckande tidningar. Matchen får istället uppmärksamhet i den lokala tidningen. Samma sak gäller för politiska händelser på lokal nivå som inte är av intresse för hela Sverige, men däremot en viktig nyhet att förmedla lokalt.

Så kallad grävande journalistik försiggår även på landsbygden, även om det inte finns samma resurser som på de stora rikstäckande tidningarna att föra den här sortens tidningsjournalistik. Det finns sällan fler än en journalist på en liten ort och att utföra alltför resurskrävande arbete är tämligen omöjligt. Statistiken visar att var tredje lokal tidningsredaktion

har tvingats att stänga på endast tio år. Trenden visar att lokaljournalistiken kommer att försvinna än mer. Nya mediekonstellationer köper upp mindre tidningshus och den lokala journalistiken är inte lönsam.

Annonser har alltid spelat en viktig roll för lokaltidningarna som klarar de ekonomiska kraven tack vare mediestöd, andra eventuella ekonomiska stöd samt annonsförsäljning. Det tycks dock inte vara tillräckligt för att lokaltidningarna ska spås en ljus framtid.