Etiska regler

Som journalist på tidningar och i andra medieområden gäller det att förhålla sig till publicitetsregler, men även de etiska regler som finns uppställda i branschens regelverk. Vad innebär då etiska regler i journalistyrket? Här förklarar vi begreppet och innebörden i mer detaljerad form.

PO, PON och Publicitetsregler

I journalistens yrke handlar det om att förmedla nyheter och information på rätt sätt. Publicitetsreglerna är uppsatta ramar som syftar till att vägleda journalisten när det gäller att skapa nyheter. Det är Allmänhetens Pressombudsman (PO) och Pressens Opinionsnämnd (PON) som har ansvar för att se över hur svenska nyheter förhåller sig till de bestämda reglerna.

Bakom PO och PON står fyra olika organisationer; TU, Svenska Journalistförbundet, Sveriges Tidskrifter och Publicistklubben. Idag heter Pressombudsmannen Ola Sigvardsson och det är han tillsammans med opinionsnämnden som prövar diverse tryckta publiceringar i så kallad periodisk skrift. Det är tidningar med minst fyra utgåvor per år. Det går även för PO att pröva vissa av dessa nätversioner om de är anslutna i de nämnda organisationerna. PO kan dock inte pröva anmälningar som har direkt anknytning till publikationer i radio och TV.

Som journalist måste du återge korrekta nyheter och förhålla dig saklig. Du ska även vara generös med bemötanden; det vill säga ge alla parter möjlighet att uttala sig. Det är även ett krav att journalisten ska respektera den personliga integriteten, något som ganska tydligt inte alltid uppfylls inom skvallerpressen. Det gäller även att vara varsam med bilder och namn. En misstänkt person i en utredning ska alltså inte publiceras med bild och namn utan fällande dom.

Yrkesetik och etiska regler

Publicitetsregler är bestämda branschregler som journalister ska följa för att få utöva sitt yrke. När det gäller yrkesetiska regler är dessa inte huggna i sten, men journalister och medier förväntas följa dem. Det handlar om självklara inställningar till arbetet och det är framför allt arbetsledningen som har ansvar för att medarbetare följer de etiska reglerna.

Den svenska lagen gällande tryckfrihet ger en stor frihet till journalister i sitt dagliga arbete, men det är en frihet under ansvar och just därför har de etiska branschreglerna tagits fram av medierna själva. Det handlar exempelvis om hur journalister ska samla in material samt hur de ska förhålla sig till informatörer och andra parter. En annan etisk regel är att visa hänsyn mot personer som inte är vana i mediebruset och intervjusituationer. Journalister ska alltid vara noga med att upplysa deltagande parter om hur saker och ting kommer att publiceras, men även om syftet med själva publiceringen.

Upphovsrätten är också viktig att värna om som journalist när det handlar om användandet av befintlig text och bild. Att ange källor ska vara en självklarhet när journalister skapar nyheter som bygger på andras uttalanden.