Dagens Nyheter

Dagens Nyheter är en av Sveriges absolut största dagstidningar med en räckvidd på 570 000 och 354 utgåvor per år. DN, som tidningen ofta benämns, är faktiskt den tredje största tidningen efter Aftonbladet och Expressen. En oberoende tidning som inte har något inflytande från politiska partier. Den politiska hållningen rent generellt i tidningsinnehållet är liberalt.

En del av Bonnier

Precis som Expressen är DN en del av Bonnierkoncernen som hör till de ledande mediebolagen i Norden och även norra Europa. Bonnierkoncernen har stått bakom DN ända sedan början av 1900-talet då Karl Otto Bonnier tog över majoriteten av tidningens aktier.

Även om DN är en morgontidning som ges ut över hela Sverige är det en tämligen Stockholmspräglad tidning. Det är helt enkelt störst fokus på huvudstaden sett till innehållet. Den första upplagan av DN gavs ut så tidigt som 1864.

Politisk redaktör är sedan början av 2018 Per Svensson och chefredaktör är journalisten Peter Wolodarski. Den sistnämnde har haft rollen sedan 2013 och är även ansvarig utgivare för DN.

DN digitalt

Utöver den printade upplagan med tillhörande bilagor har DN flertalet andra produkter. DN.se är den digitala plattformen som i sin tur finns för desktop samt mobil. Där utöver erbjuder DN precis som andra stora tidningsformat webb-TV.

Liksom övriga aktörer i branschen har DN de senaste åren ökat sin vinstintäkt från digitala plattformar medan intäkter från pappersupplagan dalar. DN kommer med säkerhet fortsätta sin digitala utveckling för att inte tappa marknadsandelar till konkurrenterna.

Innehållet i DN, både print och digitalt, påminner om det upplägg kvällstidningarna har. Det bör dock ändå nämnas i sammanhanget att DN ändå uppfattas mer seriös av en hel del läsare. Förmodligen grundar sig detta på att DN ursprungligen är en traditionell morgontidning med fokus på nyheter. DN har även vunnit många hedervärda priser och nomineringar för sitt journalistiska arbete under åren.