Aftonbladet och Expressen

Sveriges största kvälls- och nättidningar är Aftonbladet och Expressen. De finns bägge tillgängliga i pappersformat, på nätet samt i så kallad webb-TV

Lokaltidningar

I Sverige har den lokala journalistiken spelat en viktig roll över tid. Glesbygden har haft sin nyhetsportal som fokuserar på det som händer i bygden.

Dagens Nyheter

Dagens Nyheter är en av Sveriges absolut största dagstidningar med en räckvidd på 570 000 och 354 utgåvor per år. DN, som tidningen ofta benämns, är f